Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Tiedekirjailija Steven Kotler oli kuolemassa. Hänet pelasti surffilaudalla koettu flow-tila. Kotler innostui kokemuksestaan niin, että aloitti ihmisen elämänlaatua kartoittavan Flow-genomi -projektin. Minä innostuin Kotlerin tutkimuksista niin, että keksin oman flow-tila -pelini. 

Direct download: SJ10.mp3
Category:general -- posted at: 6:36am CET