Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Elämä ilman oman tyypin tuntemista on kuin ajaisi autolla, jonka merkkiä ei tiedä. Näitä inhimillisiä automerkkejä on tutkittu aina Hippokrateen ajoista nykypäivään saakka. Niiden avulla henkiset öljynvaihdot, tyyppiviat ja vuosihuollot on helpompi ennakoida, ymmärtää ja ottaa haltuun. Tässä jaksossa kerron yleisellä tasolla enneagrammin käytöstä henkilökohtaisen kasvun työvälineenä lainaten Don Rison ja Russ Hudsonin, A. H.  Almaasin ja G. I. Gurdjieffin ajatuksia aiheesta. 

 

Direct download: SJ12.mp3
Category:general -- posted at: 6:41am CEST