Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Ihmisinä meillä on kaksi vaihtoehtoa: olla kiinnostuneita todellisuudesta sellaisena kuin se on, tai olla kiinnostuneita todellisuudesta sellaisena kuin haluaisimme sen olevan. Ensimmäinen tie johtaa kärsimyksen syiden näkemiseen ja tarjoaa mahdollisuuden niistä vapautumiseen. Toinen tie johtaa jatkuvaan pyrkimykseen muokata todellisuutta mielemme mukaiseksi, mikä on kaiken inhimillisen surun, vihan ja onnettomuuden syy. 

 

Direct download: SJ13.mp3
Category:general -- posted at: 6:43am CET