Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Tärkein asia, jonka olen oppinut meditaatiosta on se, miten kaikki ilmiöt, niin iloiset kuin surullisetkin, menevät ohi. Pääsin harjoittelemaan tätä oivallusta 25-vuotiaana Vipassana-meditaatiotekniikan kurssilla. Kymmenen päivän retriitti osoitti miten tärkeää henkilökohtaisen kasvun kannalta on pysyminen siinä, mitä yksinkertaisesti on - ilman pakenemista tai lähentymistä. Oivalsin, miten puhtaan tarkkailevan uteliaisuuden voima voi muuttaa maailmaa tavalla, johon omasta todellisuudesta kiinnostunut pyrkivä "tahto" ei ulotu. 

 

Direct download: SJ14.mp3
Category:general -- posted at: 6:44am CET