Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Psykologi Sonja Lyobomirskyn mukaan onnellisuuden kokemiseen vaikuttaa kolme tekijää. Tässä jaksossa esitellään niiden lisäksi 12 onnellisuusstrategiaa. 

Direct download: SJ17.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am CET