Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Napoleon Hill esitti kirjassaan The Laws of Success miten menestyneillä ihmisillä on elämässään Suuri Päämäärä ("Definite Chief Aim"). Samaa ajatusta voi täydentää näkemällä miten suuria päämääriä on hyvä yksi jokaista elämänaluetta kohden. Yksi työhön liittyvä, yksi harrastuksiin liittyvä ja yksi henkilökohtaiseen kasvuun liittyvä Suuri Päämäärä tekee elämästä monipuolista, tasapainoista ja yksinkertaista. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ2.mp3
Category:general -- posted at: 8:10am CEST