Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Suurin yksittäinen hyvinvointiini, elämänlaatuuni ja -ilooni vaikuttanut tekijä on ollut aikaisen heräämisen omaksuminen. Seuraavassa kuusi käytännössä hyväksi havaittua keinoa aikaiseen aamuheräämiseen. 

1. Mene aikaisin nukkumaan. 

2. Nukahda viisaasti. 

3. Omaksu iltarutiineja. 

4. Harjoittele heräämistä. 

5. Kehitä oma aamurituaali. 

6. Sitoudu aikaiseen heräämiseen 30 päivän ajaksi. 

Direct download: SJ28.mp3
Category:general -- posted at: 10:00am CET