Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Esineet, joita toivomme elämäämme, voivat toimia uuden olemisen tapamme symboleina. Muutos kohti uutta on haastavaa. Voimme helpottaa muutosta näkemällä tulevaisuuteen konkreettisten, materiaalisten ja näennäisesti turhamaistenkin tavaroiden avulla. 

Direct download: SJ30.mp3
Category:general -- posted at: 10:00am CET