Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Muutos on luonnollista ja niin on muutosvastarintakin. Useimmiten sille on vieläpä hyvä syy. Jos yritämme runnoa muutoksen väkisin läpi  - itsessämme tai organisaatiossa - jälki voi olla rumaa. 

Direct download: SJ_-_36.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CET