Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Filosofi Ken Wilberin mukaan maailma on nelitahoinen. Se koostuu minä-, me-, se- ja ne-perspektiiveistä. Tuttavallisemmin Visionäärin, Vuorovaikuttajan, Toimijan ja Systeemikon näkökulmista. Jokaista niistä tarvitaan kun halutaan edetä elämässä. 

Direct download: SJ_-_38.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CET