Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Lääkäri ja kirjailija Atul Gawande kirjoittaa teoksessaan The Checklist Manifesto yksinkertaisesta mutta tehokkaasta työvälineestä. Taulukon avulla sain kirjoitettua kirjani ajallaan; sen avulla lentäjät saavat koneen ilmaan vaikeuksitta; ja sen avulla kirurgit varmistavat, että ihmishenget pelastuvat. Ota käyttöön taulukko, jos haluat saada itsellesi tärkeän projektin ajoissa valmiiksi. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ4.mp3
Category:general -- posted at: 8:26am CET