Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Henkilökohtainen muutosprosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Niiden tiedostaminen auttaa luotsaamaan läpi muutosprosessin mahdollisimman pienin vaurioin. Ilman neljän muutosvaiheen näkemistä on henkilökohtainen kasvu parhaimmillaankin tuuripeliä. Tässä jaksossa tarkastellaan jokaista vaihetta: (1) ongelman rajaaminen, (2) nykyajattelun tiedostaminen, (3) uudenlainen ajattelu ja (4) uudenlainen toiminta. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ6.mp3
Category:general -- posted at: 6:26am CET