Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Tässä jaksossa kerron miten sielumme näkyy esineissä, joita käytämme. 

Lue lisää: http://www.jpjakonen.fi

Lue kirjojani: https://www.stressivapaajohtaja.fi/kirjat/

Direct download: SJ_-_Miksi_kaytan_yli_7_vuotta_vanhaa_puhelinta.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am CET