Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Tässä jaksossa monimutkaistan ja selkeytän henkisen kasvun käsitettä.

Lue lisää: http://www.jpjakonen.fi

Lue kirjojani: https://www.stressivapaajohtaja.fi/kirjat/

Direct download: SJ_-_Mita_tarkoittaa_henkinen_kasvu.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am CET