Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Onko ihminen onnellisimmillaan työssään silloin, kun seuraa intohimoaan? Vai tehdessään työtä, jossa on todella hyvä? Kuuntele ja mieti itse. 

Direct download: SJ19.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CET

Tässä jaksossa kerron, miten olen oppinut "nöyrtymään" pienimuotoisen tekemisen edessä, ja miten paljon hyötyä siitä voi olla. 

 

Direct download: SJ18.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CET

Psykologi Sonja Lyobomirskyn mukaan onnellisuuden kokemiseen vaikuttaa kolme tekijää. Tässä jaksossa esitellään niiden lisäksi 12 onnellisuusstrategiaa. 

Direct download: SJ17.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am CET

Onnellisuuden ajatellaan usein olevan seurausta jotain. Mielestäni onnellisuus on syy seuraukselle: asioille, jotka heijastavat omaa todellista olemustamme, onnellisuutta. 

Direct download: SJ16.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am CET

Bonus-jaksossa kerron Hard Talk Festival -puhetapahtumasta, joka järjestettiin Porissa toista kertaa 10.9.2014. Puhujina olivat Ilkka Halava, Matti Vanhanen, Kirsi Juva, Jaakko Tapaninen, Anna Sorainen, Jenni Ahtiainen ja Henkka Hyppönen. Aivoruokaa tulevaisuuden trendeistä jokaiselle johtajalle/yrittäjälle/tulevaisuudessa eläjälle. 

Direct download: SJBonusHTF.mp3
Category:general -- posted at: 10:09am CET

BONUS-JAKSO: Terveisiä Basam Booksin järjestämiltä Viisas elämä 2014-messuilta. Kerron harvinaislaatuisen hörhövapaasta hyvän elämän tapahtumasta, joistain puhujista sekä paljastan hiukan tulevien podcast-jaksojen sisällöstä. 

 

Direct download: SJBonus.mp3
Category:general -- posted at: 9:10am CET

Työn aiheuttama henkinen paine, imu ja innostus kannattaa katkaista kerran päivässä hyvän harrastuksen avulla. Muuten elämä muuttuu yksipuoliseksi ja ihminen tulee ikäväksi. Tässä jaksossa kerron miten työkaverini yksinkertainen kysymys pysäytti minut, ja miten löysin uudelleen kadoksissa olleet ilonaiheeni: elokuvat, musiikin ja kirjallisuuden. Kerron myös, mikä on aktiivisen ja passiivisen harrastuksen ero, ja miksi molempia tarvitaan osana yksinkertaista, tasapainoista ja monipuolista elämää. 

Direct download: SJ15.mp3
Category:general -- posted at: 6:46am CET

Tärkein asia, jonka olen oppinut meditaatiosta on se, miten kaikki ilmiöt, niin iloiset kuin surullisetkin, menevät ohi. Pääsin harjoittelemaan tätä oivallusta 25-vuotiaana Vipassana-meditaatiotekniikan kurssilla. Kymmenen päivän retriitti osoitti miten tärkeää henkilökohtaisen kasvun kannalta on pysyminen siinä, mitä yksinkertaisesti on - ilman pakenemista tai lähentymistä. Oivalsin, miten puhtaan tarkkailevan uteliaisuuden voima voi muuttaa maailmaa tavalla, johon omasta todellisuudesta kiinnostunut pyrkivä "tahto" ei ulotu. 

 

Direct download: SJ14.mp3
Category:general -- posted at: 6:44am CET

Ihmisinä meillä on kaksi vaihtoehtoa: olla kiinnostuneita todellisuudesta sellaisena kuin se on, tai olla kiinnostuneita todellisuudesta sellaisena kuin haluaisimme sen olevan. Ensimmäinen tie johtaa kärsimyksen syiden näkemiseen ja tarjoaa mahdollisuuden niistä vapautumiseen. Toinen tie johtaa jatkuvaan pyrkimykseen muokata todellisuutta mielemme mukaiseksi, mikä on kaiken inhimillisen surun, vihan ja onnettomuuden syy. 

 

Direct download: SJ13.mp3
Category:general -- posted at: 6:43am CET

Elämä ilman oman tyypin tuntemista on kuin ajaisi autolla, jonka merkkiä ei tiedä. Näitä inhimillisiä automerkkejä on tutkittu aina Hippokrateen ajoista nykypäivään saakka. Niiden avulla henkiset öljynvaihdot, tyyppiviat ja vuosihuollot on helpompi ennakoida, ymmärtää ja ottaa haltuun. Tässä jaksossa kerron yleisellä tasolla enneagrammin käytöstä henkilökohtaisen kasvun työvälineenä lainaten Don Rison ja Russ Hudsonin, A. H.  Almaasin ja G. I. Gurdjieffin ajatuksia aiheesta. 

 

Direct download: SJ12.mp3
Category:general -- posted at: 6:41am CET

Jokaisella meistä on pimeä puoli, jonka olemassaoloa emme halua - emmekä aina osaa - tunnustaa. Sitä kutsutaan Jungilaisessa psykologiassa varjoksi. Jos emme tunne varjojamme, teemme toisista ihmisistä omien varjojemme kantajia: "Sinä olet vihainen/kateellinen/päällekäyvä/liimautuva/loistava/menestyvä/onnistunut, en minä". Varjojen tunteminen on olennainen osa "ontologista hygieniaamme". Se on ihmisenä olemisen perustaito, jonka avulla voimme ottaa vastuun niin heikkouksiemme tiedostamisesta kuin vahvuuksiemme toteuttamisesta. 

Direct download: SJ11.mp3
Category:general -- posted at: 6:38am CET

Tiedekirjailija Steven Kotler oli kuolemassa. Hänet pelasti surffilaudalla koettu flow-tila. Kotler innostui kokemuksestaan niin, että aloitti ihmisen elämänlaatua kartoittavan Flow-genomi -projektin. Minä innostuin Kotlerin tutkimuksista niin, että keksin oman flow-tila -pelini. 

Direct download: SJ10.mp3
Category:general -- posted at: 6:36am CET

Nykymaailma pursuaa avoimia systeemejä. Spotifyn musiikkitarjonta, Netflixin elokuvaverkosto ja aina taskussa sykkivä sähköposti ovat esimerkkejä rajattomista mahdollisuuksista, jotka eivät aina käy yksiin rajoja kaipaavan mielemme kanssa. Ratkaisu tasapainoiseen elämään 2000-luvulla saattaakin olla itsensä tietoisessa rajoittamisessa lisäämällä suljettuja ja vähentämällä avoimia systeemejä. 

Direct download: SJ9.mp3
Category:general -- posted at: 6:35am CET

Olen kehittänyt ajankäytön hallintaan klipsusysteemin. Sen avulla olen pitänyt työni enemmän tai vähemmän hallinnassa jo usean vuoden ajan. Tässä jaksossa kerron mistä klipsusysteemi koostuu, mitä tarvitset sen aloittamiseen ja miten voit luoda itsellesi oman viikottaisen taskumuistiosi. 

Direct download: SJ8.mp3
Category:general -- posted at: 6:33am CET

Nysvääminen on toimintaa, jossa paljon tehdään mutta mitään kunnollista ei synny. Kun ylität nysväysrajan tulee työstä hauskaa, helppoa ja innostavaa. Vaikka nysväysrajan ylittäminen vaatii asioiden organisointia, raakaa tekemistä ja paljon järkevää työtä, on sen yläpuolella mukavampaa olla. Ajattele sitä vaikkapa sulavana uinti- tai juoksutekniikkana, joka tekee epämiellyttävästä puurtamisesta tehokasta ja luontevaa. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ7.mp3
Category:general -- posted at: 6:31am CET

Henkilökohtainen muutosprosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Niiden tiedostaminen auttaa luotsaamaan läpi muutosprosessin mahdollisimman pienin vaurioin. Ilman neljän muutosvaiheen näkemistä on henkilökohtainen kasvu parhaimmillaankin tuuripeliä. Tässä jaksossa tarkastellaan jokaista vaihetta: (1) ongelman rajaaminen, (2) nykyajattelun tiedostaminen, (3) uudenlainen ajattelu ja (4) uudenlainen toiminta. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ6.mp3
Category:general -- posted at: 6:26am CET

Maailman viisaustraditiot suurista uskonnollisista perinteistä positiiviseen psykologiaan ja moderniin self-help -kirjallisuuteen ovat yhdestä asiasta samaa mieltä: muuta tapaa miten näet maailman niin muutat mitä maailmassa näet. Henkilökohtainen kasvu on syvä matka niihin mielen rakenteisiin, jotka tuottavat ei-toivottuja tuloksia ympäristössä. Henkilökohtainen kasvu ei ole toiveajattelua tai maagisia Salaisuuksia; se on tietoista ajattelun muokkaamista haluttua todellisuutta vastaavaksi, ja Pienten Päivittäisten Askelten ottamista tämän todellisuuden rakentamiseksi. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ5.mp3
Category:general -- posted at: 8:27am CET

Lääkäri ja kirjailija Atul Gawande kirjoittaa teoksessaan The Checklist Manifesto yksinkertaisesta mutta tehokkaasta työvälineestä. Taulukon avulla sain kirjoitettua kirjani ajallaan; sen avulla lentäjät saavat koneen ilmaan vaikeuksitta; ja sen avulla kirurgit varmistavat, että ihmishenget pelastuvat. Ota käyttöön taulukko, jos haluat saada itsellesi tärkeän projektin ajoissa valmiiksi. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ4.mp3
Category:general -- posted at: 8:26am CET

Strategic Coach-ohjelman kehittäjä Dan Sullivan kertoo, miten jakaa omat Suuret Päämääränsä kahteen osaan. Hänellä on 25 vuoden tavoitteita ja 90 päivän tavoitteita. Samaa jakoa voi kokeilla työhön, harrastuksiin ja henkilökohtaiseen kasvuun liittyviin tavoitteisiin. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ3.mp3
Category:general -- posted at: 8:11am CET

Napoleon Hill esitti kirjassaan The Laws of Success miten menestyneillä ihmisillä on elämässään Suuri Päämäärä ("Definite Chief Aim"). Samaa ajatusta voi täydentää näkemällä miten suuria päämääriä on hyvä yksi jokaista elämänaluetta kohden. Yksi työhön liittyvä, yksi harrastuksiin liittyvä ja yksi henkilökohtaiseen kasvuun liittyvä Suuri Päämäärä tekee elämästä monipuolista, tasapainoista ja yksinkertaista. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ2.mp3
Category:general -- posted at: 8:10am CET

Ensimmäisessa jaksossa kerron miten sain tietää kuolevani, mitä se muutti ja mitä se säilytti ennallaan. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ1.mp3
Category:general -- posted at: 8:09am CET

1