Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Työn aiheuttama henkinen paine, imu ja innostus kannattaa katkaista kerran päivässä hyvän harrastuksen avulla. Muuten elämä muuttuu yksipuoliseksi ja ihminen tulee ikäväksi. Tässä jaksossa kerron miten työkaverini yksinkertainen kysymys pysäytti minut, ja miten löysin uudelleen kadoksissa olleet ilonaiheeni: elokuvat, musiikin ja kirjallisuuden. Kerron myös, mikä on aktiivisen ja passiivisen harrastuksen ero, ja miksi molempia tarvitaan osana yksinkertaista, tasapainoista ja monipuolista elämää. 

Direct download: SJ15.mp3
Category:general -- posted at: 6:46am CET

Tärkein asia, jonka olen oppinut meditaatiosta on se, miten kaikki ilmiöt, niin iloiset kuin surullisetkin, menevät ohi. Pääsin harjoittelemaan tätä oivallusta 25-vuotiaana Vipassana-meditaatiotekniikan kurssilla. Kymmenen päivän retriitti osoitti miten tärkeää henkilökohtaisen kasvun kannalta on pysyminen siinä, mitä yksinkertaisesti on - ilman pakenemista tai lähentymistä. Oivalsin, miten puhtaan tarkkailevan uteliaisuuden voima voi muuttaa maailmaa tavalla, johon omasta todellisuudesta kiinnostunut pyrkivä "tahto" ei ulotu. 

 

Direct download: SJ14.mp3
Category:general -- posted at: 6:44am CET

Ihmisinä meillä on kaksi vaihtoehtoa: olla kiinnostuneita todellisuudesta sellaisena kuin se on, tai olla kiinnostuneita todellisuudesta sellaisena kuin haluaisimme sen olevan. Ensimmäinen tie johtaa kärsimyksen syiden näkemiseen ja tarjoaa mahdollisuuden niistä vapautumiseen. Toinen tie johtaa jatkuvaan pyrkimykseen muokata todellisuutta mielemme mukaiseksi, mikä on kaiken inhimillisen surun, vihan ja onnettomuuden syy. 

 

Direct download: SJ13.mp3
Category:general -- posted at: 6:43am CET

Elämä ilman oman tyypin tuntemista on kuin ajaisi autolla, jonka merkkiä ei tiedä. Näitä inhimillisiä automerkkejä on tutkittu aina Hippokrateen ajoista nykypäivään saakka. Niiden avulla henkiset öljynvaihdot, tyyppiviat ja vuosihuollot on helpompi ennakoida, ymmärtää ja ottaa haltuun. Tässä jaksossa kerron yleisellä tasolla enneagrammin käytöstä henkilökohtaisen kasvun työvälineenä lainaten Don Rison ja Russ Hudsonin, A. H.  Almaasin ja G. I. Gurdjieffin ajatuksia aiheesta. 

 

Direct download: SJ12.mp3
Category:general -- posted at: 6:41am CET

Jokaisella meistä on pimeä puoli, jonka olemassaoloa emme halua - emmekä aina osaa - tunnustaa. Sitä kutsutaan Jungilaisessa psykologiassa varjoksi. Jos emme tunne varjojamme, teemme toisista ihmisistä omien varjojemme kantajia: "Sinä olet vihainen/kateellinen/päällekäyvä/liimautuva/loistava/menestyvä/onnistunut, en minä". Varjojen tunteminen on olennainen osa "ontologista hygieniaamme". Se on ihmisenä olemisen perustaito, jonka avulla voimme ottaa vastuun niin heikkouksiemme tiedostamisesta kuin vahvuuksiemme toteuttamisesta. 

Direct download: SJ11.mp3
Category:general -- posted at: 6:38am CET

Tiedekirjailija Steven Kotler oli kuolemassa. Hänet pelasti surffilaudalla koettu flow-tila. Kotler innostui kokemuksestaan niin, että aloitti ihmisen elämänlaatua kartoittavan Flow-genomi -projektin. Minä innostuin Kotlerin tutkimuksista niin, että keksin oman flow-tila -pelini. 

Direct download: SJ10.mp3
Category:general -- posted at: 6:36am CET

Nykymaailma pursuaa avoimia systeemejä. Spotifyn musiikkitarjonta, Netflixin elokuvaverkosto ja aina taskussa sykkivä sähköposti ovat esimerkkejä rajattomista mahdollisuuksista, jotka eivät aina käy yksiin rajoja kaipaavan mielemme kanssa. Ratkaisu tasapainoiseen elämään 2000-luvulla saattaakin olla itsensä tietoisessa rajoittamisessa lisäämällä suljettuja ja vähentämällä avoimia systeemejä. 

Direct download: SJ9.mp3
Category:general -- posted at: 6:35am CET

Olen kehittänyt ajankäytön hallintaan klipsusysteemin. Sen avulla olen pitänyt työni enemmän tai vähemmän hallinnassa jo usean vuoden ajan. Tässä jaksossa kerron mistä klipsusysteemi koostuu, mitä tarvitset sen aloittamiseen ja miten voit luoda itsellesi oman viikottaisen taskumuistiosi. 

Direct download: SJ8.mp3
Category:general -- posted at: 6:33am CET

Nysvääminen on toimintaa, jossa paljon tehdään mutta mitään kunnollista ei synny. Kun ylität nysväysrajan tulee työstä hauskaa, helppoa ja innostavaa. Vaikka nysväysrajan ylittäminen vaatii asioiden organisointia, raakaa tekemistä ja paljon järkevää työtä, on sen yläpuolella mukavampaa olla. Ajattele sitä vaikkapa sulavana uinti- tai juoksutekniikkana, joka tekee epämiellyttävästä puurtamisesta tehokasta ja luontevaa. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ7.mp3
Category:general -- posted at: 6:31am CET

Henkilökohtainen muutosprosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Niiden tiedostaminen auttaa luotsaamaan läpi muutosprosessin mahdollisimman pienin vaurioin. Ilman neljän muutosvaiheen näkemistä on henkilökohtainen kasvu parhaimmillaankin tuuripeliä. Tässä jaksossa tarkastellaan jokaista vaihetta: (1) ongelman rajaaminen, (2) nykyajattelun tiedostaminen, (3) uudenlainen ajattelu ja (4) uudenlainen toiminta. 

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ6.mp3
Category:general -- posted at: 6:26am CET

1