Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Onnellisuuden ajatellaan usein olevan seurausta jotain. Mielestäni onnellisuus on syy seuraukselle: asioille, jotka heijastavat omaa todellista olemustamme, onnellisuutta. 

Direct download: SJ16.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am CET

1