Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Tässä jaksossa juttelen pitkäaikaisesta mielenkiinnonkohteestani. Yhdysvaltalaisfilosofi Ken Wilber on hyvä esimerkki siitä, että Amerikan suhteen ei kannata menettää toivoaan. Wilber on viiden vuosikymmenen ajan tehnyt huikeaa synteesiä länsimaisesta järjestä ja itämaisesta viisaudesta. Olen suomentanut hänelta kaksi teosta: Kaiken lyhyt historia (2009) ja Rajaton viisaus (2011). Ensimmäisen näistä käänsin opiskellessani uskontotiedettä Turun yliopistossa. 

Ken Wilberiä (s. 1949) pidetään tietoisuuden Einsteinina ja yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä teoreettisista psykologeista. Hänen mallinsa ihmisestä kattaa kaikki kehitystasot ja kaikki elämänalueet. Integraalisena ajatteluna tunnettu teoria on syvähenkinen viitekehys todellisuuden ymmärtämiselle evolutiivisena, hengen läpitunkemana ja systeemisenä kokonaisuutena. 

Jaksossa pohdin erityisesti Wilberin henkistä / uskonnollista mallia.  

***

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ_-_Kuka_on_Ken_Wilber.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CET

1