Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

LATAA ILMAINEN VALMENNUSKURSSI STRESSINHALLINNASTA:

https://stressivapaajohtaja.com/videovalmennus/

 

Tässä jaksossa kerron onnellisuuden ja stressinhallinnan taustalla olevista periaatteista.

Niitä on kolme:

  1. Stressiä voi hallita. Se edellyttää näkemistä. Sillä se, mitä nähdään, siihen voi vaikuttaa.
  2. Kaikki on hyvin. Meitä kannatellaan. Olemme "kotona kosmoksessa".
  3. Tästä kokemuksesta erkaannumme helposti. Olemme kuin tankki, josta vuotaa erityyppistä energiaa: henkistä, fyysistä, mentaalista, emotionaalista.

Stressinhallinnassa kyse on, ensisijaisesti, perusluottamuksen ja syvän hyvinvoinnin oivaltamisesta tukkimalla näitä vuotoja. Metodina on itseen kohdistuva työ ja henkilökohtainen kasvu.

Käymme myös läpi klassista onnellisuustutkimusta - geenien, olosuhteiden ja oman toiminnan vaikutusta.

Onnellisuuteen vaikuttaa tieteellisten tutkimusten mukaan:

  • Geenit 50%
  • Olosuhteet 10%
  • Mielentila 40%

Kaikkea tätä ja paljon muuta käsitellään tässä jaksossa.

Jakso on osa stressinhallintaa käsittelevää maksutonta valmennuskurssia.

Saat sen allaolevan kaavakkeen kautta.

© Zeno Integral Coaching® 2017

Direct download: SJ_-_Miten_olla_onnellinen_-_Kolme_tieteellist_periaatetta.mp3
Category:general -- posted at: 8:58am CET

1