Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Tässä jaksossa kerron miten voit jakaa työpäiväsi kolmeen yhtä tärkeään osaan. 

Jakson verkkosivu: https://www.stressivapaajohtaja.fi/podcast-tyopaivan-rytmittamisen-taito

Direct download: Tyopaivan_rytmittamisen_taito.mp4
Category:general -- posted at: 12:00pm CET

1