Stressivapaa johtaja | Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun

Tässä jaksossa tarkastelemme erilaisena olemisen kahta  ulottuvuutta. 

Jos haluat tilata koulutuksen, luennon tai valmennuksen, ota yhteyttä: jpjako@gmail.com 

Lue kirjojani: https://www.stressivapaajohtaja.fi/kirjat/

Direct download: SJ_-_Konsensustodellisuuden_harha.mp3
Category:general -- posted at: 5:30am CET

1